Budowa Bloku Energetycznego na Parametry Nadkrytyczne Opalanego Węglem Kamiennym

Nazwa realizacji: "Budowa Bloku Energetycznego na Parametry Nadkrytyczne Opalanego Węglem Kamiennym o Mocy Elektrycznej 1075MWe Brutto w Enea Wytwarzanie SA.”
Termin: 2015 r.
Klient: WOJTPOL T. Wojtysiak, Z. Krześniak spółka jawna ul. Przemysłowa 1, 26-900 Kozienice
Zakres prac:
Maszynownia:
- montaż toru kolejowego o nawierzchni zintegrowanej z żelbetową posadzką budynku maszynowni w ilości 0,1km.
 
Stanowisko transformatorów blokowych, odczepowych, rezerwowego:
- wykonanie i montaż skrzyżowania toru kolejowego z torami dojazdowymi transformatorów na płycie żelbetowej - 8 pkt. przecięcia toków
- montaż szyn toru stanowisk transformatorów na płycie żelbetowej w ilości 0,6km
- wykonanie i montaż skrzyżowań szyn na płycie żelbetowej w  ilości 44 szt