Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą

Nazwa realizacji: „Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)” - Stacja Tłuszcz
Termin: 2014 - 2016 r.
Klient: TORPOL S.A. ul. Mogileńska 10G , Poznań
Zakres prac:
  • kompleksowa wymiana nawierzchni torowej – 11,0 km
  • kompleksowa wymiana rozjazdów - 49 kpl