Modernizacja linii kolejowej E65 na odcinku Warszawa – Gdynia, etap I

Nazwa realizacji: „Modernizacja linii kolejowej E65 na odcinku Warszawa – Gdynia, etap I” - Szlak Rybno Pomorskie - Montowo oraz Stacja Montowo.
Termin: 2010 - 2013 r.
Klient: Eiffage Polska Koleje Sp. z o.o. ul. Postępu 5a, Warszawa
Zakres prac:
  • kompleksowa wymiana nawierzchni torowej – 4,8 km
  • kompleksowa wymiana rozjazdów – 4 kpl