Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla LCS Łuków stacja Siedlce

Nazwa realizacji: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla LCS Łuków stacja Siedlce, Łuków i Międzyrzec Podlaski (pełen zakres) oraz odcinki szlakowe (tylko system sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacja) w ramach projektu POIiŚ 7.1.-9.1. „Modernizacja linii kolejowej E20/CE 20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap II”- Stacja Siedlce
Termin: 2014 - 2015 r.
Klient: POLAQUA Sp. z o.o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska
Zakres prac:
  • wymiana nawierzchni torowej – 16,0 km
  • wymiana rozjazdów – 48 kpl